Booklearny blog

F. Dostojewski "Gracz i Opowiadania"
F. Dostojewski "Gracz i Opowiadania"

Teraz czytam

Błękitna kropka (twarda=cloth)
Carl Sagan
Bóg urojony
Richard Dawkins